Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Oscar Axelsson på Mercell: “Ett sundare upphandlingsklimat är en “win-win” för alla”

Oscar Axelsson på Mercell: “Ett sundare upphandlingsklimat är en “win-win” för alla”

Det är en spännande tid på marknaden för offentliga affär. Tack vare de senaste årens digitalisering samt pandemins påverkan ser vi att fler får upp ögonen för den trygga affärsmöjlighet som den offentliga marknaden kan innebära. Upphandlarna ser allt större vinster i att föra en aktiv dialog med fler företag, vilka i sin tur blir mer proaktiva i deras sätt att göra offentliga affärer.
Trots d

Presskontakt

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson

Presskontakt Product Marketing Manager Opic & TendSign +46 705 62 4746
Jonathan Zaar

Jonathan Zaar

Presskontakt Marknadschef 0768843271

Marknadsplatsen för inköpare och leverantörer

Mercell är en ledande digital plattform för offentlig upphandling och gick under 2020 in på den digitala inköpsmarknaden. Företaget har cirka 3 000 köpare och cirka 26 000 leverantörer som kunder.

Företagets unika marknadsplats underlättar anbuds- och upphandlingsprocessen samt gör det enkelt och säkert för köpare att hitta relevanta leverantörer för sina anbudsförfrågningar och inköpsbehov. Mercell säkerställer också att leverantörer hittar relevanta affärsmöjligheter samt erbjuder verktyg för leverantörerna att digitalt kunna ta emot och hantera inköp från offentliga och privata köpare.

Mercell tillhandahåller tjänster till offentliga och privata köpare i 13 europeiska länder med målet att bli den ledande SaaS-plattformen för digital upphandling och upphandling i Europa. Genom förvärvet av Negometrix i februari 2021 blev Mercell också marknadsledande i Nederländerna och etablerade fotfäste på den amerikanska marknaden.

Mercell Sverige
Lindhagensgatan 94
11218 Stockholm
Sverige