Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mercell förvärvar Visma Commerce för att forma en ledande europeisk tjänst för digital offentlig upphandling

Oslo den 25 november 2020 - Mercell Holding AS (MRCL-ME) (”Mercell” eller ”Bolaget”) är glada att meddela att det genom ett helägt dotterbolag har undertecknat ett bindande avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Visma Commerce AB och Visma Commerce AS (gemensamt "Visma Commerce") från Visma AS till ett företagsvärde på 2 000 MSEK ("Transaktionen").

Förvärvet är ett stort steg framåt i Mercells strategi att bli den ledande europeiska leverantören av programvara för digital offentlig upphandling och inköp. Transaktionen förväntas avslutas under fjärde kvartalet 2020.

Förvärvet kommer att finansieras genom en nyemission på 1 300 miljoner norska kronor som fullt ut tecknats av ett konsortium bestående huvudsakligen av stora befintliga aktieägare i bolaget samt en fullt garanterad emitterad säkerhetsobligation på 1 100 miljoner kronor. Köpeskillingen kommer att betalas kontant vid slutförandet.

De kombinerade företagen kommer tillsammans att utgöra en av de ledande leverantörerna av offentliga upphandlingslösningar i Europa med en årlig återkommande intäkt (ARR) på 534 miljoner norska kronor per tredje kvartalet 2020, med pro forma intäkter på 526 miljoner norska kronor och justerad pro forma EBITDA på 154 miljoner norska kronor de senaste tolv månaderna fram till och med tredje kvartalet 2020.

VD för Mercell, Terje Wibe kommenterade

”Genom detta förvärv etablerar Mercell en stark position på den svenska marknaden och en starkare plattform för europeisk expansion. Vi är två mycket kompletterande företag när det gäller kunder, produkter och marknadsnärvaro och kommer att ge ytterligare kundvärde genom att bredda vår räckvidd och distribution. Vi stärker vårt erbjudande för gränsöverskridande anbudsprocesser avsevärt, och ökade skalfördelar gör att vi ytterligare kan påskynda innovation och produktutveckling. ”

Visma Commerce är den svenska marknadsledande programvaran för information och övervakning av offentlig upphandling. Företaget grundades 1999 och har varit en del av Visma sedan 2010.

Transaktionen omfattar de två molnbaserade tjänsterna Opic och TendSign, som tillgodoser leverantörer respektive köpare i pre-award-segmentet. ARR uppgick till 196 miljoner norska kronor i slutet av tredje kvartalet 2020, med en omsättning på 198 miljoner norska kronor och justerad EBITDA på 98 miljoner norska kronor, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 49 procent under de senaste tolv månaderna till och med tredje kvartalet 2020. Proceedo kommer att separeras ut och ingår inte i transaktionen (ingår inte i de finansiella siffrorna som presenteras ovan).

Mercell är en ledande leverantör av offentliga e-upphandlingstjänster i Europa. Mercells mjukvarulösningar gör det möjligt för köpare att följa EU: s regler som kräver att alla offentliga anbud över vissa trösklar publiceras via digitala upphandlingsplattformar. Dessutom säkerställer lösningarna att leverantörer underrättas om alla relevanta anbud. Mercell har nyligen utökat sitt erbjudande till att omfatta digitala upphandlingslösningar till offentliga och privata kunder.

CFO för Mercell, Fredrik Eeg kommenterar:

”Vi skapar nu en effektiv plattform för ytterligare tillväxt i Europa och vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ett ännu bättre erbjudande. Årliga synergier på kort sikt beräknas uppgå till cirka 20 miljoner norska kronor, och långsiktiga årliga synergier förväntas överstiga 100 miljoner norska kronor ”.

Efter genomförd transaktion kommer Mercell att fungera som en kundfokuserad och teknologidriven leverantör av SaaS-lösningar för den europeiska marknaden. Mercell kommer att ha nära 420 anställda och en kundbas på cirka 29 000 kunder.

Partner på Viking Venture och styrelseordförande på Mercell, Joar Welde kommenterade

”Att stärka Mercells internationella fotavtryck har varit styrelsens strategi från början. Förvärvet av Visma Commerce är ett viktigt steg för att bli den ledande leverantören av programvara för offentlig upphandling och inköp i Europa. ”

Viktiga strategiska fördelar med kombinationen

  • Skapa en ledande europeisk aktör. Utöver väletablerade positioner i Norge och Danmark förbättrar förvärvet Mercells position i Sverige avsevärt
  • Stora fördelar när det gäller att skapa framtidssäkra program anpassade till EU-kraven. EU-föreskrifter anger framtida produktkrav som Mercell för närvarande utvecklar och Visma Commerce kommer att dra nytta av
  • Förbättrat erbjudande om kundvärde. Den kombinerade enheten kommer att kunna erbjuda sina kunder ytterligare mervärde genom ett kombinerat produktutbud och ökad räckvidd och distribution samt gränsöverskridande anbudsprocesser som fungerar som en viktig grund för ytterligare europeisk expansion.
  • Stordriftsfördelar. Den kombinerade enheten kommer att bygga vidare på Mercells befintliga plattform för att uppnå skalfördelar. Med ökad skala kan Mercell finansiera ytterligare produktutveckling till kundens fördel
  • Organisatoriska förbättringar. Visma Commerce är en mycket professionell organisation och Mercell kommer att kunna överföra och implementera ytterligare best practice-metoder.

Finansiering av förvärvet
Mercell kommer att finansiera Transaktionen genom en kombination av nytt kapital och en säkerställd obligationsemission. Den äldre säkerställda obligationen kommer också att refinansiera Mercells nuvarande utestående skuld. Köpeskillingen betalas kontant efter transaktionen.

Bolaget kommer att emittera en fullt garanterad 5-årig säkerhetsobligation på 1100 MSEK, med rörlig ränta och återbetalning av kula. Obligationsemissionen kommer att lanseras offentligt som en del av Transaktionen.

Bolaget har också för avsikt att på sikt lansera en nyemission på cirka 1 300 miljoner norska kronor i nytt kapital ("Private Placement"), som fullt ut tecknats av ett konsortium bestående främst av stora befintliga aktieägare i bolaget. Företaget har också fått pre-prenumerationer för en betydande del av den privata placeringen, där erbjudandepriset kommer att bestämmas genom en påskyndad process. Företaget har genom processen säkerställt att den privata placeringen kommer att tecknas till ett lägsta prenumerationspris som återspeglar en marknadsbaserad rabatt för sådana erbjudanden. Bolaget har också säkrat röstande åtaganden från aktieägarna som, baserat på deras nuvarande aktieinnehav, representerar den majoritet som krävs för aktiekapitalökningarna avseende den Privata Placeringen och ett eventuellt efterföljande erbjudande till aktieägarna från och med dagen för lanseringen av den Privata Placeringen inte deltar i den privata placeringen vid den extra bolagsstämman som ska sammankallas för att överväga sådana beslut (”EGM”).

Villkor och tidtabell

Slutförandet av Transaktionen är föremål för slutförandet av separationen av Proceedo och vissa andra vanliga villkor. Även om det förväntas vara slutfört kan man därför inte garantera att transaktionen kommer att genomföras.

Avsikt att börsnoteras på Oslo Börs

Som beskrivs i rapporten för tredje kvartalet 2020 avser Mercell att ansöka om notering på huvudlistan på Oslo Börs under första halvåret 2021.

För mer information vänligen kontakta

Terje Wibe, CEO Mercell
Tel: +47 908 37 998
tw@mercell.com

Fredrik Eeg, CFO Mercell
Tel: +47 908 33 378
freg@mercell.com

Ämnen

Taggar


Mercell är en ledande digital plattform för offentlig upphandling och gick under 2020 in på den digitala inköpsmarknaden. Företaget har cirka 3 000 köpare och cirka 26 000 leverantörer som kunder.

Mercell tillhandahåller tjänster till offentliga och privata köpare i 13 europeiska länder med målet att bli den ledande SaaS-plattformen för digital upphandling och upphandling i Europa.

Presskontakt

Jonathan Zaar

Jonathan Zaar

Presskontakt Marknadschef 0768843271

Relaterade nyheter