Gå direkt till innehåll
Ny undersökning: Få upphandlare bjuder in leverantörer till direktupphandlingar

Pressmeddelande -

Ny undersökning: Få upphandlare bjuder in leverantörer till direktupphandlingar

Direktupphandlingar ses ofta som ett bra insteg i den offentliga affären för små och medelstora företag. Men i Mercells undersökning Anbudsbarometern svarade så många som en fjärdedel av leverantörerna att de under det senaste året inte blivit inbjudna till en enda direktupphandling.

Vid en direktupphandling finns inga formella krav på hur upphandlingen ska genomföras, inte heller finns några krav på att annonsering eller anbud ska följa ett visst format. I direktupphandlingar har därför kommuner en möjlighet att vända sig till närliggande privata företag med en riktad förfrågan på ett sätt som inte är möjligt i vanliga upphandlingar.

– Direktupphandlingar ses ofta som ett bra insteg till den offentliga affären och skulle

även de må bra av ytterligare konkurrensutsättning och, utifrån våra resultat, mer mångfald bland leverantörerna. Här ser vi verkligen en ordentlig potential, säger Sofia Andersson, Sverigechef på Mercell.

I årets Anbudsbarometer frågade vi för första gången leverantörerna om direktupphandlingar. Undersökningen visar att så många som en fjärdedel av de tillfrågade leverantörerna har inte blivit inbjudna till en enda direktupphandling under det senaste året. Utöver detta svarade majoriteten av leverantörerna att de deltagit i färre än 10 direktupphandlingar under det senaste året. Endast 11 procent hade deltagit i fler än 10 upphandlingar.

Mercell jobbar proaktivt med att hjälpa företag att tidigt ta kontakt med upphandlare samt synliggöra sin plats på den offentliga marknaden. En bättre dialog mellan leverantörer och upphandlare ger högre kvalitet på upphandlingarna och bidrar till att fler kan bjudas in till direktupphandlingar. Det löser ett problem som många lyfter upp som ett hinder för att föra dialog med upphandlarna – att man saknar kännedom om kommande upphandlingar.

– Vårt bidrag till att hjälpa köpare och säljare att hitta varandra är Mercell Opic Leverantörsregister där vi ger våra kunder på säljarsidan en unik, kostnadsfri plats i skyltfönstret mot alla upphandlare och inköpare. För upphandlarens del förenklas arbetet med att hitta en lämplig affärspart, säger Sofia Andersson.

Om Mercell Anbudsbarometer

I undersökningen har 954 leverantörer till offentlig sektor svarat på frågor om hur de upplever upphandlingsklimatet i Sverige. Undersökningen sker digitalt och respondenterna får besvara frågor om offentlig upphandling genom att göra en uppskattning samt välja på förutbestämda svarsalternativ samt lämna frisvar. Undersökningen gjordes under maj 2021 och mäter leverantörers inställning till offentliga upphandlingar samt belyser trender. I den bifogade grafiken framgår hur leverantörerna har svarat på de olika frågorna. Ladda ner hela undersökningen Mercell Anbudsbarometer 2021 här: https://info.mercell.com/sv/an...

Ämnen


Mercell är en ledande digital plattform för offentlig upphandling och gick under 2020 in på den digitala inköpsmarknaden. Företaget har cirka 3 000 köpare och cirka 26 000 leverantörer som kunder.

Mercell tillhandahåller tjänster till offentliga och privata köpare i 13 europeiska länder med målet att bli den ledande SaaS-plattformen för digital upphandling och upphandling i Europa.

Kontakter

Sofia Andersson

Sofia Andersson

Presskontakt Sverigechef 0705763374
Jonathan Zaar

Jonathan Zaar

Presskontakt Marknadschef 0768843271

Relaterat innehåll

Marknadsplatsen för inköpare och leverantörer

Mercell är en ledande digital plattform för offentlig upphandling och gick under 2020 in på den digitala inköpsmarknaden. Företaget har cirka 3 000 köpare och cirka 26 000 leverantörer som kunder.

Företagets unika marknadsplats underlättar anbuds- och upphandlingsprocessen samt gör det enkelt och säkert för köpare att hitta relevanta leverantörer för sina anbudsförfrågningar och inköpsbehov. Mercell säkerställer också att leverantörer hittar relevanta affärsmöjligheter samt erbjuder verktyg för leverantörerna att digitalt kunna ta emot och hantera inköp från offentliga och privata köpare.

Mercell tillhandahåller tjänster till offentliga och privata köpare i 13 europeiska länder med målet att bli den ledande SaaS-plattformen för digital upphandling och upphandling i Europa. Genom förvärvet av Negometrix i februari 2021 blev Mercell också marknadsledande i Nederländerna och etablerade fotfäste på den amerikanska marknaden.

Mercell Sverige
Lindhagensgatan 94
11218 Stockholm
Sverige