Gå direkt till innehåll
Ny undersökning: Leverantörer efterfrågar större fokus på kvalitet i offentliga upphandlingar

Pressmeddelande -

Ny undersökning: Leverantörer efterfrågar större fokus på kvalitet i offentliga upphandlingar

Över 80 procent av tillfrågade leverantörer har någon gång funderat på att lämna anbud i en offentlig upphandling men därefter avstått, det visar Mercell Anbudsbarometer 2021. Barometern tar pulsen på hur leverantörer till offentlig sektor upplever det svenska upphandlingsklimatet. I årets barometer är mer relevanta krav och större fokus på kvalitet de största önskemålen.

För Mercell, Nordens största leverantör av inköps-, upphandlings- och anbudstjänster, är det viktigt att verka för ett sunt upphandlingsklimat där affärsmöjligheterna görs tillgängliga för så många potentiella anbudsgivare som möjligt. Varje år genomförs därför Mercell Anbudsbarometer som tar pulsen på hur leverantörer i olika branscher upplever det svenska upphandlingsklimatet. I år deltog rekordhöga 954 respondenter, vilket kan jämföras med 505 från fjolårets undersökning.

Tre av de viktigaste faktorerna som leverantörerna i undersökningen lyfter för att uppnå ett sundare upphandlingsklimat är ökad dialog, gemensam syn på kvalitet och pris samt ökad öppenhet och transparens.

– Vår erfarenhet är även att en tidig dialog mellan upphandlare och leverantörer resulterar i bättre upphandlingar med tydligare kravspecifikationer, mer relevanta krav och i slutändan en bättre affär, säger Sofia Andersson, Sverigechef på Mercell.

Likt fjolårets barometer gör leverantörerna det tydligt att de önskar mer fokus på kvalitet och mindre på pris. Här har det dock skett en förflyttning kring vad som är viktigast. I år menar sex av tio leverantörer att de hade lämnat fler anbud på offentliga upphandlingar om större fokus lades på kvalitet. I fjolårets undersökning var siffran så hög som sju av tio.

Vidare uppger över 80% av de tillfrågade leverantörerna att de någon gång funderat på att lämna anbud i en offentlig upphandling, men därefter avstått. Som huvudsakliga anledningar till att leverantörerna avstått anges att det varit för stort fokus på pris samt att kravspecifikationer varit irrelevanta och omöjliga att uppnå. Men samtidigt som det finns förbättringspotential finns också ljusglimtar.

Bättre dialog

I år visar siffrorna att upphandlarna annonserar ut fler inbjudningar till tidig dialog än föregående år – vilket tycks ha gett resultat. I år uppger 20 procent av respondenterna att de tycker att upphandlarna är bra på att föra dialog inför en upphandling, vilket vi ser som en viktig pusselbit på vägen mot ett sundare upphandlingsklimat. Det kan jämföras med fjolårets barometer där endast 15 procent upplevde att upphandlarna var bra på att föra en dialog inför en upphandling.

– Jag är glad över att vi kan hjälpa leverantörerna med att lösa ett problem som många lyfter upp som ett hinder för att föra dialog med upphandlarna, nämligen att man saknar kännedom om kommande upphandlingar. Denna information finns redan i dag tillgänglig för leverantörerna i våra tjänster, och jag hoppas att fler upptäcker denna möjlighet till ett mer proaktivt och vinnande arbetssätt, säger Sofia Andersson.

Nytt för årets undersökning är att leverantörerna fått dela med sig av hur de upplever att coronapandemin påverkat deras möjligheter att göra affärer med den offentliga sektorn, samt hur leverantörerna upplever direktupphandlingar.

Nyfiken på att veta mer? Missa inte vår paneldiskussion den 23 juni. Klicka här för att anmäla dig! 
https://info.mercell.com/sv/an...

Om Mercell Anbudsbarometer

I undersökningen har 954 leverantörer till offentlig sektor svarat på frågor om hur de upplever upphandlingsklimatet i Sverige. Undersökningen sker digitalt och respondenterna får besvara frågor om offentlig upphandling genom att göra en uppskattning samt välja på förutbestämda svarsalternativ samt lämna frisvar. Undersökningen gjordes under maj 2021 och mäter leverantörers inställning till offentliga upphandlingar samt belyser trender. I den bifogade grafiken framgår hur leverantörerna har svarat på de olika frågorna.

Ladda ner hela undersökningen Mercell Anbudsbarometer 2021 här: https://info.mercell.com/sv/an...

Ämnen

Kategorier


Mercell är en ledande digital plattform för offentlig upphandling och gick under 2020 in på den digitala inköpsmarknaden. Företaget har cirka 3 000 köpare och cirka 26 000 leverantörer som kunder.

Mercell tillhandahåller tjänster till offentliga och privata köpare i 13 europeiska länder med målet att bli den ledande SaaS-plattformen för digital upphandling och upphandling i Europa.

Presskontakt

Sofia Andersson

Sofia Andersson

Presskontakt Sverigechef 0705763374
Jonathan Zaar

Jonathan Zaar

Presskontakt Marknadschef 0768843271

Relaterat innehåll

Marknadsplatsen för inköpare och leverantörer

Mercell är en ledande digital plattform för offentlig upphandling och gick under 2020 in på den digitala inköpsmarknaden. Företaget har cirka 3 000 köpare och cirka 26 000 leverantörer som kunder.

Företagets unika marknadsplats underlättar anbuds- och upphandlingsprocessen samt gör det enkelt och säkert för köpare att hitta relevanta leverantörer för sina anbudsförfrågningar och inköpsbehov. Mercell säkerställer också att leverantörer hittar relevanta affärsmöjligheter samt erbjuder verktyg för leverantörerna att digitalt kunna ta emot och hantera inköp från offentliga och privata köpare.

Mercell tillhandahåller tjänster till offentliga och privata köpare i 13 europeiska länder med målet att bli den ledande SaaS-plattformen för digital upphandling och upphandling i Europa. Genom förvärvet av Negometrix i februari 2021 blev Mercell också marknadsledande i Nederländerna och etablerade fotfäste på den amerikanska marknaden.

Mercell Sverige
Lindhagensgatan 94
11218 Stockholm
Sverige