Gå direkt till innehåll
Så ska Mercell Opic Leverantörsregister hjälpa tusentals köpare och säljare göra fler och bättre affärer ihop

Pressmeddelande -

Så ska Mercell Opic Leverantörsregister hjälpa tusentals köpare och säljare göra fler och bättre affärer ihop

Mercell Opic Leverantörsregister är en plattform som förenklar för leverantörer att synas och bli inbjudna till att delta i oannonserade direktupphandlingar och andra anbudsförfrågningar av köpare inom den offentliga sektorn. Tjänsten bidrar till att leverantörer exponeras mot inköpare som de tidigare kanske inte haft en relation till. Upphandlingsmyndighetens siffror visar nämligen att upphandlare inte tycker sig uppnå upphandlingsmålen – dels på grund av brist på kompetens och tid, men också för att det saknas verktyg och metoder.

Mercell släppte nyligen Anbudsbarometern 2021, en omfattande undersökning där 954 företag runt om i hela Sverige deltog och som syftar till att ta reda på hur leverantörer upplever det svenska upphandlingsklimatet. Av vad man kan utläsa från undersökningen kommer Mercell Opic Leverantörsregister fylla en viktig funktion för att se till att köpare och säljare kan hitta varandra i en transparent miljö som uppmanar till en proaktiv dialog och högre konkurrens.

– Mercell Opic Leverantörsregister har utvecklats då det tidigare saknats en naturlig mötesplats för köpare och säljare på upphandlingsmarknaden. Här kan köpare och säljare mötas på ett enkelt sätt, det är vi övertygade om leder till bättre offentliga affärer och ett sundare upphandlingsklimat, säger Oscar Axelsson, product marketing manager på Mercell.

Mercell Opic Leverantörsregister lanseras idag, 6/9.


För mer information kontakta:
Oscar Axelsson

Product Marketing Manager Opic & TendSign
Telefon: +46 705 62 4746
Mail: oscar.axelsson@mercell.com


Ämnen


Mercell är en ledande digital plattform för offentlig upphandling och gick under 2020 in på den digitala inköpsmarknaden. Företaget har cirka 3 000 köpare och cirka 26 000 leverantörer som kunder.

Mercell tillhandahåller tjänster till offentliga och privata köpare i 13 europeiska länder med målet att bli den ledande SaaS-plattformen för digital upphandling och upphandling i Europa.

Kontakter

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson

Presskontakt Product Marketing Manager Opic & TendSign +46 705 62 4746

Relaterat innehåll

Marknadsplatsen för inköpare och leverantörer

Mercell är en ledande digital plattform för offentlig upphandling och gick under 2020 in på den digitala inköpsmarknaden. Företaget har cirka 3 000 köpare och cirka 26 000 leverantörer som kunder.

Företagets unika marknadsplats underlättar anbuds- och upphandlingsprocessen samt gör det enkelt och säkert för köpare att hitta relevanta leverantörer för sina anbudsförfrågningar och inköpsbehov. Mercell säkerställer också att leverantörer hittar relevanta affärsmöjligheter samt erbjuder verktyg för leverantörerna att digitalt kunna ta emot och hantera inköp från offentliga och privata köpare.

Mercell tillhandahåller tjänster till offentliga och privata köpare i 13 europeiska länder med målet att bli den ledande SaaS-plattformen för digital upphandling och upphandling i Europa. Genom förvärvet av Negometrix i februari 2021 blev Mercell också marknadsledande i Nederländerna och etablerade fotfäste på den amerikanska marknaden.

Mercell Sverige
Lindhagensgatan 94
11218 Stockholm
Sverige